Laboratorul de Proiectare parametrizată Asistată de Calculator se adresează studenților din anul III specializarea TCM.

Tip de curs: Obligatoriu