Acest suport de laborator se adresează masteranzilor din anu I specializarea ISFF.

Masteranzii vor învăța să utilizeze aplicația FlexSim.

Tip de curs: Obligatoriu