Acest curs are ca obiectiv principal familiarizarea studenților cu principalii filosofi și gânditori politici, ideile acestora și conceptele cu care se operează în domeniul filosofiei politice. Parcurgerea bilbiografiei propuse este obligatorie, nu numai pentru pentru înțelegerea ideilor și raționamentelor întâlnite, pentru dezvoltarea vocabularului, ci, mai ales, pentru stimularea gândirii critice, a capacității de efectuare a analizelor comparative și de sinteză .

 În prezent ne confruntăm cu o abundență de idei care ne sunt prezentate de-a gata, adesea contradictorii, în diverse domenii (atât în mijloacele mass media, cât și de către specialiști). Se vorbește despre o „răsturnare a valorilor”, care are loc în contemporaneitate și care încalcă principalele valori ale spiritului uman. La polul opus, se situează corectitudinea politică, care, folosită în exces de către unii adepți ai liberalismului, din dorința ca toată lumea să poată beneficia de un tratament corect, nediscriminatoriu, poate pune în pericol adevărul, de frica de a nu leza interese sau grupuri sociale. 

Pentru a nu fi ușor influențați de ideologii (în cazul acesta politice) și pentru o situare mai asumată la problemele actuale, e utilă cunoașterea principalelor valori ale filosofiei politice și modul în care acestea au fost înțelese de-a lungul secolelor, împreună cu schimbările pe care conceptele politice  le-au suferit odată cu modificarea mentalității  în epoci diferite.

Tip de curs: Obligatoriu